Các khóa tập huấn dự kiến 2013

 

Tập huấn về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nhiệm vụ Bộ giao 2010
Tập huấn theo các nhiệm vụ KHCN và MT (Hợp tác với vụ KHCN & MT)
Tập huấn các văn bản QPPL mới theo nhiệm vụ Bộ giao 2010 (Hợp tác với vụ Pháp chế)
Tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch (Quy hoạch đô thị, Quy hoạch XD nông thôn mới)
Tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Cấp phép Xây dựng vv…)
Tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vưc phát triển đô thị nhà ở và công sở (Quản lý và vận hành nhà chung cư)
Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng công trình
Ứng dụng vật liệu và công nghệ mới trong thiết kế và thi công nhà cao tầng
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng
Các khóa Tập huấn và bồi dưỡng ngắn hạn khác
Số lượt xem bài viết: 3347, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/01/2016