Danh sách cán bộ dự Hội nghị tập huấn

Danh sách cán bộ dự Hội nghị tập huấn cho các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề và ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho các nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia năm 2013

 

  DANH SÁCH

Dự Hội nghị tập huấn cho các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề và ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho các nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia năm 2013
(Theo Quyết định số 470/QĐ-TCBCT ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương)
 
TT
Họ và tên
Học vị
Chức vụ
1
Phạm Văn Lợi
Tiến sỹ
Phó Hiệu trưởng – Chủ nhiệm
2
Vũ Mạnh Hùng
Cử nhân
Trưởng phòng Đào tạo – Phó Chủ nhiệm
3
Nguyễn Sỹ Dũng
Cử nhân
Trưởng khoa TMĐT - Ủy viên
4
Trương Thị Minh
Thạc Sỹ
Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên
5
Phan Phương Thảo
Thạc sỹ
Giảng viên - Ủy viên
Thời gian diễn ra Hội nghị: Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 27/8/2013
Địa điểm: Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động – 95A Trần Quốc Toản, Hà Nội
Số lượt xem bài viết: 3451, Ngày cập nhật cuối cùng: 15/01/2016