LỊCH HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Thông báo lịch hội thảo chương trình môn học, mô đun đào tạo các nghề Thương mại điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Kế toán doanh nghiệp và Điện tử công nghiệp.Kỹ sư thực hành và Cử nhân thực hành của người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng

Một trong nhiều đổi mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp được người dân và xã hội đồng tình đón nhận đó là danh hiệu Kỹ sư thực hành và Cử nhân thực hành của người học tốt nghiệp trình ...TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY

Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tuyển sinh Đại học bằng 2, hệ chính quy năm 2016

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo

1. Vị trí, chức năng
2. Nhiệm vụ


Chương trình tuyển dụng việc làm giữa Vitis và Eximart

Hệ thống siêu thị Eximart trực thuộc Công ty CP Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp CONEXIM (BỘ CÔNG THƯƠNG) được thành lập để tập trung đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu dùng và thực phẩm với ...
Danh sách cán bộ dự Hội nghị tập huấn

Danh sách cán bộ dự Hội nghị tập huấn cho các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề và ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho các nghề trọng điểm ...